Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Żółtańcach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Żółtańce-Kolonia, Metalowa 89, tel: 825636702, www.zoltance.gmina.chelm.pl