Szkoła Podstawowa w Uhninie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Uhnin, 43, tel: 833557017, www.uhnin.szkolna.net