Szkoła Podstawowa w Teodorówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat biłgorajski

Teodorówka, Teodorówka 64, tel: 846857028, http://spteodorowka.szkolnastrona.pl/