Szkoła Podstawowa w Stasinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Stasin, Stasin 61, tel: 815031039, www.spstasin.com.pl