Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Skrzynice Pierwsze, 110, tel: 815615524, www.spskrzynice.edupage.org