Szkoła Podstawowa w Skokowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat opolski

Skoków, Skoków 84, tel: 818273060, www.spskokow.szkolnastrona.pl