Szkoła Podstawowa w Niezdowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat opolski

Niezdów, 97, tel: 818272053,