Szkoła Podstawowa w Krasnem

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Krasne, 145, tel: 846163226, www.sp.krasne.ucoz.pl