Szkoła Podstawowa w Hucie Dąbrowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Huta-Dąbrowa, Hutnicza 30, tel: 257550416,