Szkoła Podstawowa w Grodysławicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Grodysławice, 119, tel: 846633433,