Szkoła Podstawowa w Gródku Szlacheckim

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Gródek Szlachecki, 140, tel: 833547606,