Szkoła Podstawowa w Gęsi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat parczewski

Gęś, 165, tel: 833561196,