Szkoła Podstawowa w Garbatówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Garbatówka, 9, tel: 825678393,