Szkoła Podstawowa w Domaszewnicy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Domaszewnica, Kolonia Domaszewska 8, tel: 833518001, spdomaszewnica.edupage.org