Szkoła Podstawowa w Dobrynce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Dobrynka, 28, tel: 833778110,