Szkoła Podstawowa w Dereźni Solskiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat biłgorajski

Dereźnia Solska, 1a, tel: 846861415,