Szkoła Podstawowa w Babinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Babin, 147, tel: 815172368, spbabin.pl