Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 56

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Kosmonautów 51, tel: 817469194,