Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Curie-Skłodowskiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Dęblin, Tysiąclecia 25, tel: 818801960, www.zs3deblin.szkolnastrona.pl