Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Sieroca 17, tel: 817474849, www.sp25.lublin.pl