Szkoła Podstawowa nr 22

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Ignacego Rzeckiego 10, tel: 815257012, www.sp22.lublin.pl