Szkoła Podstawowa nr 1 w Głębokiem

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Głębokie, 4, tel: 825677002, spglebokie1.edupage.org