Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łukowski

Stara Prawda, 1, tel: ,