Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Kamień-Kolonia, 55, tel: 825670112, www.spkamien.pl