Szkoła Podstawowa im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Żdanów, Żdanów 124, tel: 846115213,