Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Charlężu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Charlęż, 17, tel: 817577045, spcharlez.pl