Szkoła Podstawowa im.Joachima Lelewela w Jakubowicach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Jakubowice Konińskie, Szkolna 69, tel: 815012121, www.spjakubowice.pl