Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moniakach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Moniaki, Moniaki 110, tel: 818227346,