Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Antoniówka, 78, tel: 846153294,