Szkoła Podstawowa im.Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Sławacinek Stary, 72, tel: 833436804, www.spslawacinekstary.blogspot.com