SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WIELKOLESIE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Wielkolas, 27c, tel: 818525002, www.spwielkolas.szkolnastrona.pl