Szkoła Muzyczna I i II st. im. Witolda Lutosławskiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Bursztynowa 22, tel: 814505744, www.szkolamuzyczna.lublin.pl