Społeczna Szkoła Podstawowa w Skowieszynku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Skowieszynek, 9, tel: 818810180, www.spskowieszynek.rszkolnastrona.pl