Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Lublin

Lublin, RYNEK 17, tel: 815328419, wieniawski.lublin.pl