Samorządowa Szkoła Podstawowa

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat biłgorajski

Gózd Lipiński, 81, tel: 846892001,