Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Szastarce

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat kraśnicki

Szastarka, Szastarka 104, tel: 158714131, www.szkolaszastarka.pl