Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Czernicu

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat rycki

Czernic, 95, tel: 257543299, www.zsczernic2.republika.pl