Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyżnicy

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat kraśnicki

Wyżnica, Wyżnica 33, tel: 818261552, www.spwyznica