Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kotlicach

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat zamojski

Kotlice, Kotlice 190, tel: 846610424, www.spkotlice.szkolnastrona.pl