Publiczne Przedszkole w Księżomierzu

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat kraśnicki

Księżomierz, Kościelna 14, tel: 158381350, www.zsksiezomierz.szkolnastrona.pl