Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłatce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Piłatka, 84, tel: 158712112,