Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Janiszów, 32, tel: 158310116,