PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRZEJOWIE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Andrzejów, 163, tel: 158711170,