Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Liśnik Duży, Liśnik Duży 161, tel: 158383103, www.lisnik.szkolnastrona.pl