PSZ M

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

powiat łęczyński

Milejów, Partyzancka 62, tel: 817572021, zs2milejow.edu.pl