Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Symfoniczna 1, tel: 817407543, www.liceum.paderewski.lublin.pl