Prywatne Katolickie LO im. ks. K. Gostyńskiego

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Droga Męczenników Majdanka 27, tel: 814440555, www.pklo.lublin.pl