Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Zamość

Zamość, PEOWIAKÓW 3, tel: 846392821, www.zdz-zamosc.pl