Podstawowa

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat krasnostawski

Kraśniczyn, Szkolna 1, tel: 825775518, www.szkola-krasniczyn.strefa.pl