Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Chełm

Chełm, Pocztowa 54, tel: 5658895,